Referat af generalforsamling 21.10.2023 afholdt på Ålbæk Badehotel


 

1. Dirigent

Jan Kempf Bertelsen

 

2. Bestyrelsens beretning

Henvisning til gennemgåede ppt; se pdf nedenfor

 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget for byggeri

Henvisning til gennemgåede ppt; se pdf nedenfor

 

4.Fastsættelse af kontingent

Henvisning til gennemgåede ppt; se pdf nedenfor

Det er ikke sikkert, at den viste model for registrering af medlemmer, bliver det anvendte. Det skal kassereren og den nye bestyrelse i samarbejde finde bedste løsning på. – Desuden har både Helle Fischer og Gitte Toft allerede meldt sig til ”medlemsudvalg”, som sammen med kassereren hurtigt vil finde en måde at få registreret hvem der har betalt og hvor meget.

Derfor, skal man afvente, hvordan man skal forholde sig. Det bliver meldt ud så hurtigt som muligt.

Det er kun her i opstarten, at dette problem er opstået. Fremover vil der være et medlemshåndteringssystem, så det kommer til at køre helt gnidningsfrit.

 

5. Indkomne forslag

Det oprindelige, meget større projekt indbefattede hele sydmolen til rekreativt område. Det blev egentlig godkendt af Frederikshavn Kommune, men godkendelsen blev tilbagetrukket pga. kommunens planlægning af ny helhedsplan for havnen og tilstødende arealer.

Forventningen er, at der kommer en stor havneudvidelse og nuværende sydmole vil blive en del af kommende lystbådebro og tilsvarende vil nuværende yderbassin blive lystbådehavn.

Derfor er ”aktivitetsbro” ikke længere en del af projektet og både foreningens navn og formål skal derfor ændres, så der er overensstemmelse med det faktiske.

Bestyrelse ønsker navneændring fra Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro til

Ålbæk Havnebad.

Og de steder i første udgave af vedtægter hvor aktivitetsbro og hvad det omfatter fjernes.

Opdaterede vedtægter; se pdf nedenfor

 

6.Handlingsplan og budget

Henvisning til gennemgåede ppt; se pdf nedenfor


7. Valg af bestyrelse og suppleant

Den nye bestyrelse i alfabetisk (fornavn) rækkefølge,

Carsten Fuhlendorff

Henrik Andersen

Jan Kempf Bertelsen

Mads Hardahl-Haugaard

Søren Sørensen

Suppleant Peter Hjermitslev (som deltager i bestyrelsesmøder)

 

Bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt på et bestyrelsesmøde, som

Henrik Andersen indkalder til.

 

8. Valg af revisor

Helle Fischer

 

9. Eventuelt

Lidt debat om åbningstider m.v. Vi må finde vores vej i det efterhånden som vi får praktisk erfaring. Vi er fra starten mange medlemmer, så vi kan tilsvarende holde meget åbent.

Når åbningstiderne bliver udmeldt og vi ser hvordan det går og medlemmerne kommenterer på det, bliver det formentlig ganske problemfrit.

Der bliver oprettet en lukket Facebook-gruppe for medlemmer, hvor man kan kom-mentere på stort og småt og fx også aftale ekstra åbningstider.

Det skal også være muligt at købe ekstra åbningstid, hvis man fx vil invitere familie eller gæster på havnedyp og saunasved.

 

Ref. Gitte Toft