ÅLBÆK HAVNEBAD

- SNART EN REALITET

Seneste nyt:

Seneste nyt 11/4 2024

Som vi tidligere har fortalt, blev opgaven med at montere pæle til den nye bro opgivet pga. for lav vanddybde til fartøjet “Freja”, som skal udføre opgaven.

Det måtte stilles i bero og afvente flere måneder på uddybningsfartøjet “Elisabeth Høj”. Det kom endelig her i påsken, men pga. for hård vind fra østlige retninger, kunne der ikke arbejdes.

Nu er “Elisabeth Høj” her igen og mandskabet er i fuld gang

Når uddybningen er færdig, kommer skibet “Freja” igen og mandskabet på det monterer pælene. Derefter løftes platformen på plads. Den ligger klar på kajen, i 2 stykker. På pælene bliver den svejset sammen og får lagt dæk. Derefter laves der landgang over molen til den eksisterende bro.

Det er planen for nuværende…

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling den 1/4 2024 kl. 11 på Ålbæk Badehotel.


Tilmelding nødvendig her på opslaget på facebook. 

eller på mail


Simon Hansen, Nordic Yacht Service, fortælle om projekt havnebad.

Nordic Yacht Service har byggeriet i totalentreprise og efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at se saunaen på værftet.

Vi glæder os til at se jer.

Nordjyllands flotteste saunahus er færdigt!

Opdatering, 5. marts 2024


Vi er helt vildt glade...men, desværre, vi er gået i stå…

 

Saunahuset står i hallen på Ålbæk Værft. Det er helt færdigt både ind- og udvendigt. Det er endnu flottere end vi havde forestillet os.

Men, projektet er blevet mødt af endnu en ny udfordring, som midlertidigt har sat det helt i stå. Som det tidligere er oplyst, har vi fået forbud mod at køre med mobilkran ud på kajen, også selv om der ville blive lagt køreplader ud. Fra kommunens side mener man, at der ikke er tilstrækkelig/slet ingen fundering mellem spunsvæggen og materialet under kajen, som derved eventuelt vil kunne skride pga. trykket fra en kran.

Mobilkranen skulle både have sat pælene, som hele konstruktionen skal stå på og derefter løftet først rammen på plads og dernæst bygningen.

 

I stedet for mobilkran blev det så et skib, der skulle stå for opgaven. Det er ”Freja” med Troels Tvilling som kaptajn. Tvilling har været i Ålbæk flere gange før, senest da kajen/molen mellem yder- og inderhavn fik sat nye pæle og fik ny belægning sidste år. Så, det er erfarne folk, der har opgaven. Opgaven skulle være startet i december, men på grund af vedvarende hårdt vejr blev det forsinket til januar. De første pæle blev sat, men så fik vi igen dårligt vejr.

Dårligt vejr er ikke bare for meget vind. Det har også med vanddybde at gøre. Det er meget lavvandet i denne del af havnen. For at der kan være mest vand, skal det have blæst fra vest et stykke tid, så vand fra Nordsøen og Skagerrak presses ind i Kattegat. Vi har haft meget vind fra øst og sydøst, som presser vandet fra Kattegat ”den forkerte vej”; altså ud i Skagerrak. Ydermere, har det nu blæst så meget fra denne forkerte retning i meget lang tid, så der er flyttet endnu mere sand ind på både stranden og i havnen. Så nu kan det slet ikke lade sig gøre at sejle derind.

 

Som de fleste ved, uddybes sejlrenden både uden for molerne og indenfor flere gange om året. Også selve havnen skal med jævne mellemrum uddybes for ikke at sande til.

Uddybningsfartøjet kommer til Ålbæk her i løbet af marts. Vi blevet lovet, at det også  vil lave en rende til ”Freja”, så Tvilling kan arbejde uhindret. Han lavede i første omgang selv en ”miniuddybning” med ”Freja”s propel for at flytte sand. Men med al det ekstra sand der nu er kommet – og fordi der er en del sten i bunden – kan han ikke bruge denne løsning og han risikerer at stenene ødelægger hans propel.

 

Når der er uddybet og ”Freja” kan komme til igen vil arbejdet med at sætte pælene blive genoptaget. Næste udfordring er så at få løftet først rammen og derefter huset på plads. Hvornår det kan ske… er der på nuværende ingen der har et bud på. Vi skal nok regne med at det ikke bliver ”de første par måneder”.

Så, alt-i-alt: Projektet ser måske dødt ud, men det er det ikke.

Freja på special opgave i Ålbæk

Der er i øjeblikket en hel strand i yderhavnen

Lavvande, bølger og blæst er en dårlig kombination for projektet

Kombinationen, al det sand, der er blevet tilført og lavvand gør, at stranden går helt ud forbi det gamle auktionshus

De sidste pæle ligger klar og stålrammen er svejset sammen og malet. Den er delt i 2 stykker og bliver svejset sam men, når den er monteret på pælene. Det fylder meget på kajkanten – vi undskylder og glæder os om nogen til at der bliver frit igen!


Så vi kæmper videre... selvfølgelig :-)

19/12 - 2023

Opdatering vedrørende kontingent og medlemskab

Vi når det ikke – at åbne saunaen i år, som vi havde håbet på.

 

Byggeriet går egentlig fint: Platformen har været færdig et stykke tid og er i sidste uge blevet ”finpudset” i alle svejsninger og hjørner og bliver i denne uge sandblæst og derefter malet.

Ligeledes er saunabygningen ved at være færdig og skal nu også sandblæses og males.

 

Men… der er endnu ikke afklaring på, om der må køres med mobilkran ud på kajen. Og pga. at det nærmest har blæst uafbrudt i 1½ måned har det ikke været muligt i stedet at disponere et skib, som kan banke pælene i. Og det er stadig ikke disponeret.

Men… på et tidspunkt får vi banket pælene i. Og på et tidspunkt løftet platform og bygning på plads, enten med mobilkran eller skib. Vi kan bare stadig ikke sige hvornår. Desværre…

Sådan stiller det dem, som allerede har betalt fuldt kontingent

Næste kontingentopkrævning bliver først 1 år efter at saunaen er åbnet.

Det vil fx sige, at hvis du har betalt kontingent 1. november 2023 bliver du ikke opkrævet kontingent igen 1. november 2024.

Det bliver først fx 15. februar 2025 – hvis man forestiller sig, at vi åbner 15. februar 2024.

 

Derfor skal man ikke tøve med at melde sig ind, hvis man vil sikre sig en plads.

Vi har plads til flere end vi først havde regnet med, men der er nok ikke tvivl om, at vi her hos os vil få venteliste, som man har i bade/saunaklubber alle andre steder i landet.

22/10 - 2023

Opdatering 11/12 2023

 

Bestyrelsen mødtes søndag aften på Ålbæk Værft, hvor Simon Hansen, direktør for værftet, gav status.

Det går planmæssigt fremad. Det bliver en helt unik sauna!

 

Men… der er ”visse udfordringer”, som der på nuværende ikke er løsninger på:

 • Strøm. Der er ikke umiddelbart adgang til så meget, som vi har brug for og var blevet stillet i udsigt at havnens tavle kunne levere. Vi beder kommunen i samarbejde med Nord Energi om at løse det. Og beder kommunen holde os skadefrie for disse ekstra omkostninger.
 • Platform og bygning skal ifølge planen hejses ud på plads. Kommunen siger nu, at mobilkranen, muligvis, er for tung til at måtte køre ud for enden af kajen. Vi er selv ansvarlige for det og har nu bedt det rådgivende ingeniørfirma COWI beregne, om det er OK.
 • Hvis mobilkranen ikke må bruges, skal vi bruge et skib. Her er næste udfordring, at der ikke er tilstrækkelig vanddybde i den del af havnen. Som de fleste har set, bliver sejlrenden uddybet flere gange om året, fordi den sander til. Af en eller anden mærkelig årsag har kommunen kun lov til at fjerne en vis mængde sand hvert år. Den kvote er opbrugt for i år, så der kan ikke graves ud til at et skib kan gå ind… Tosset, ja, men fakta. Vi afventer.

 

Selvfølgelig får vi løbende spørgsmål om, hvornår vi kan indvie. Som det fremgår af ovenstående, er det ikke lige sådan at svar på.

Men vi kan da sige, at vi aldrig har været tættere på 😊

22/10 - 2023

Generalforsamling afholdt 21/10 2023 på Ålbæk Badehotel.

27/9- 2023

Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro bliver til virkelighed.

Mangler kun de sidste detaljer.

De sidste detaljer i forhold til Frederikshavn Kommune er ved at falde på plads og tilsvarende lidt detaljer ved en af de fonde, hvor der er søgt midler. Derefter kan der snart hamres pæle i yderhavnen til den nye bro og byggeriet af saunahuset, som bygges på land, kan også gå i gang.


Seneste nye er, at Jyske Banks Almennyttige Fond har givet tilsagn om 30.000 kr. Derfor mangler der nu kun ”håndører”, som vi må forsøge at skaffe blandt lokale virksomheder.


I forhold til skitseprojektet bliver det endelig projekt opgraderet på forskellige måder:


 1. En af betingelserne fra kommunen er, at saunahuset skal kunne flyttes når arbejdet med en planlagt havneudvidelse igangsættes. Dette er noget, der ikke forventes realiseret indenfor de næste 10 år, men kravet skal selvfølgelig honoreres. Det kan være at huset skal flyttes 2 gange; først på land og senere til en endelig placering efter havneudvidelsen. Vi er blevet vejledt om, at en konstruktion i metal vil være mere holdbar, både i forhold til at kunne flyttes, men også i forhold til at kunne holde i det barske miljø, som den står i. Udover holdbarheden vil også tætheden være bedre og en yderligere, meget væsentlig detalje er, at der er optimale muligheder for, i en stålkonstruktion, at lave dræn i isoleringsdelen, så kondensproblemer undgås.
 2. I forhold til en vugge-til-grav-vurdering er stål også en bedre løsning. Hvis huset fx om 50 år skrottes, vil stålet umiddelbart kunne genbruges, mens træ der har stået i det miljø så længe, ikke vil have nogen værdi og derfor skal leveres til deponi.
 3. Huset er blevet vendt, så længden vender ud mod havet og havneindsejlingen, hvorved udsigten fra saunaen bliver endnu bedre. Samtidig hermed bliver broen tilsvarende bredere, hvilket øger dens anvendelighed.
 4. Konstruktionen bliver med fladt tag og trappe op til taget. Langs tagets kant monteres gelænder hele vejen rundt. De som ikke ønsker sauna/bad kan derved også få en oplevelse ud af det. Udsigten vil være helt fra Skagen til Frederikshavn. Der bliver sat et bord/bænke-sæt derop, så ophold også er muligt (det blæser ikke altid i Nordjylland). Og de unge vovehalse kan springe i vandet deroppe fra via en låge i gelænderet. Dybden i vandet er tilstrækkelig til det.Der kommer også bord/bænke-sæt på broen og på sydsiden af huset en bænk i hele husets bredde.
 5. Under trappen til taget bliver teknikrum. Yderligere en opgradering så det ikke tager plads fra omklædningsrummet.
 6. Huset er med 2 store koøjer på 2 sider og tag med gelænder og bro i træ giver samlet set et mere maritimt look en oplægget i skitseprojektet.På østsiden, hvor panoramavinduerne er, bliver der en afsats, så man nemt kan komme til at vaske ruderne. De skal formentlig vaskes mindst et par gange om måneden i det miljø! – Det bliver der en turnusordning mellem medlemmerne på at klare, ligesom udluftning, aftørring og lukning af saunaen bliver det.
 7. På østsiden, hvor panoramavinduerne er, bliver der en afsats, så man nemt kan komme til at vaske ruderne. De skal formentlig vaskes mindst et par gange om måneden i det miljø! – Det bliver der en turnusordning mellem medlemmerne på at klare, ligesom udluftning, aftørring og lukning af saunaen bliver det. 1.  

Det bliver Ålbæk Værft som skal stå for hele opgaven. De vil skulle bruge under-entreprenører til at banke pælene i havbunden samt til VVS- og elarbejde. Men ellers står de for hele. konstruktionen inkl. interiør og har ansvar for alle delopgaver. Det er en stor fordel for en frivillig forening som vores, at vi på den måde har en totalentreprise og ikke selv skal have kontakt til en mængde leverandører. Værftet er vant til at håndterer eksterne leverandører som fx elektrikere og VVS’ere. Én fra styregruppen, Carl-Christian Nørgaard, er foreningens projektleder overfor værftet.


Bliv medlem

I løbet af oktober indkaldes til en generalforsamling, hvor man kan blive medlem og få adgang til saunaen flere gange om ugen, hele året.

Formentlig bliver der her hos os – som man ser det i alle vinterbadeklubber over hele landet – større interesse end der er plads til. Og dermed venteliste.

De, som allerede har tegnet støttemedlemsskab, står naturligvis forrest i køen til egentlig medlemskab. Man kan stadig nå at lave et støttemedlemsskab: Indbetalt kr. 100 for indmeldelse og kr. 200 i støttebeløb. Begge dele fratrækkes ved tegning af egentlig kontingent.

De 300 kr. indbetales på Mobilepay eller overførsel til foreningens konto:

Mobilepay: 600228 (husk navn og mobilnr i beskedfeltet)

Bankkonto:9070-1632657281

HUSK at oplyse navn og adresse ved indbetaling!

 


Stor donation fra Realdania

10. maj 2023

Projektet er nu et STORT skridt videre en realisering

På grund af donation fra Realdania

 

Realdanias kampagne ”Underværker” har valgt at støtte Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro med 750.000 kr. Det betyder, naturligvis, at vi er et stort skridt nærmere realiseringen.


Se Realdania pressemeddelelse om det her.

På Realdanias hjemmeside kan man læse projektbeskrivelsen.

 

Den videre plan for projektet er stadig, at byggeriet startes i 3. kvartal i år og forventes færdigt sidst på 4. kvartal.

 

STØTTEMEDLEMSSKAB & MEDLEMSSKAB


Der har været relevante forespørgsler om støttemedlemsskab og medlemsskab. Derfor opsummering her.

I styregruppen blev det besluttet, at støttemedlemsskab kun skal betales én gang.


Beløbet er 300,- kr. hvoraf 100,- er indmeldelsesgebyr.

Som støttemedlem ”står man forrest i køen”, når vi laver egentlig medlemskab. Det sker ved en generalforsamling, som bliver afholdt, så snart vi har de nødvendige midler fra fonde til at byggeprocessen kan gå i gang. Det forventer vi stadig bliver til august.


Ved indkaldelse til generalforsamling bliver det oplyst, hvordan man kan blive medlem, hvis man ikke kan møde op til generalforsamlingen.


Støttemedlemmer står forrest i køen til at blive medlem og de 100,- kr., som er betalt i indmeldelsesgebyr, bliver fratrukket ved indmeldelse og betaling af 1. års kontingent.


Når vi taler om kø, skal det forstås på den måde, at alle lignende klubber rundt omkring har venteliste til medlemskab. – Det sker sikkert også her hos os…


Men, fortvivl ikke! Vores klub bliver meget anderledes. Den bliver, året rundt, også lejlighedsvis åben for ikke-medlemmer, som betaler et éngangsbeløb for besøget. Så helt ude af køen vil man aldrig være.


Gentager her hvordan man bliver støttemedlem; det kan nås endnu.

Indbetal kr. 300,- til:

Mobilepay 600228 Eller Konto i Sparekassen Danmark: 9070-1632657281

Til vores mange norske besøgende: Du kan overføre via din bank og skal så lave en udenlandsk overførsel, hvor du skal bruge: SWIFT: VRAADK21 og IBAN til vores konto: DK1290701632657281

VIGTIGT: Uanset hvordan du betaler, skriv venligst fulde navn i tekstfeltet.

Status 15. Marts 2023


Efter vi har lavet ansøgninger til relevante fonde, kan vi ikke gøre andet end… vente.

I løbet af de næste måneder - april-juni - får vi besked fra fondene og vores forventning er, selvfølgelig,

at vi bliver tildelt de beløb, som vi har søgt om. Når vi har overblikket, en gang i løbet af sommeren,

kan vi lave aftaler med de forskellige entreprenører.

Planen er derfor stadig, at den nye bro er bygget,  saunahus placeret og indretningen af saunaen samt

tilhørende arbejder med strøm, etc. er færdigt i løbet af 4. kvartal i år.

 

På nuværende har flere indbetalt kr. 300,- i ”støttemedlemsskab”. Når vi skal i gang med at

tegne egentlige medlemskaber af den nye forening vil støttemedlemmerne stå forrest i køen. Der er

nok ingen grund til at tro, at det bliver anderledes her hos end andre steder, hvor noget tilsvarende

er lavet: Kø for medlemskab! Da mange flere vil gerne vil være medlem, end der er plads til.

Så, vil du sikre dig en plads forrest i køen er det meget enkelt: Indbetal kr. 300,- på foreningens


Konto i Sparekassen Danmark:

9070-1632657281


Eller via Mobilepay 600228


Til vores mange norske besøgende: Du kan overføre via din bank og skal så lave en udenlandsk

overførsel, hvor du skal bruge: SWIFT: VRAADK21 og IBAN til vores konto: DK1290701632657281

 

Nu søger vi 750.000 fra          Realdania fonden

15.000 kr. fra Digets Fond

Vi er blevet tilgodeset af den lokale ”Digets Fond”

 

Det var en dejlig julegave til vores projekt 😊 – Digets Fond har valgt at støtte vores projekt og endda gjort os opmærksomme på, at vi meget gerne må søge igen i de kommende år. Det vil vi selvfølgelig benytte os af.

Fonden er meget aktiv i forhold til at støtte forskellige lokale initiativer:

Digets Fond blev stiftet i 1977 af gårdejer Svend Åge Larsen i Bunken, hvor han skænkede slægtsejendommen Diget på 250 tønderland til fonden. Svend Åge Larsen var ligeledes medstifter af Golfklubben Hvide Klit, den første golfbane nord for Limfjorden, samt Sundhedshøjskolen Diget; det nuværende Hotel Hvide Klit.
Digets Fond ejer desuden en række landbrugs- og rekreative sommerhusområder i området omkring Bunken og Råbjerg.
Der ydes støtte til sundhedsfremmende aktiviteter i bred forstand - primært i Nordjylland.

 

Vi mangler stadigvæk ”en hel del” inden vi kan sætte gravkoen i vandet. Og alt i denne ”hele dele” drejer sig om finansieringen. Derfor arbejder vi videre med at skaffe finansiering – og det er stadig vores intention, at vi kan have det på plads indenfor de næste 3-4 måneder. Og at byggeriet kommer i gang til efteråret, så der står en ny bro med sauna i slutningen af 2023.

 

Hvorfor filen skal vi hoppe i det kolde vand?

Vinterbadning – eller helårsbadning, som er en mere korrekt betegnelse – handler i høj grad om vane og tilvænning. Derfor gælder det om at komme i gang med at vænne kroppen til vinterkulden nu.

»De gavnlige effekter ved kuldechokket er ikke de samme om sommeren som om vinteren, men det gælder om at tillægge sig de gode vaner nu, inden kalenderen siger september og oktober, hvor man virkelig snakker om vinterbadning,« siger Susanna Søberg, der foruden at være helårsbader selv også har en ph.d. i metabolisme om vinterbadning med sauna og aktivering af kroppens sunde brune fedt.

Oveni det er hun forfatteren til bogen “Hop i havet” om vinterbadning, som foreløbig er udgivet til 14 sprog. Til vinter udkommer hendes anden bog om emnet, der er resultatet af seks års forskning, der beskriver, hvordan hendes forskning kan bruges til at bekæmpe stress.

Hvorfor skal vi hellere kalde det helårsbadning end vinterbadning?

»Det er lidt misvisende, for så lyder det som om, at det kun er godt at bade i vinterhalvåret. Men faktisk er det sundt for kroppen at bade udenfor hele året rundt, for det er kontrasten mellem koldt og varmt, der styrker cellerne, så de blandt andet begynder at reparere sig selv.«

Hvornår skal man begynde, hvis man gerne vil vænne sig til at bade hele året?

»Man skal faktisk begynde nu, og så skal man holde fast i den gode vane.«

Hvorfor det?

»Helårsbadning handler rigtig meget om vaner og tilvænning, hvis det skal blive en succes. Man skal vænne sig til fornemmelsen af at gå ud i det kolde vand om sommeren mens temperaturen stadig er til at være i for langt de fleste, og samtidig vænner man kroppen og primer cellerne til kuldechokket, når kulden rigtigt sætter ind. Begynder man først om vinteren, kan kuldechokket skræmme mange væk.«

Får man samme effekt af kuldechokket om sommeren som om vinteren?

»Koldt vand er pr. definition koldt, når det er 15 grader eller derunder, og når vi dypper os i det, giver det et kuldechok, der udskiller kemikalier i hjernen. Vi kan godt opleve et kuldechok om sommeren, når vores hud er varm af solen, og vandet koldt, men det giver ikke samme effekt som om vinteren, hvor man ved kortvarigt ophold i koldt vand får udløst det sympatiske nervesystem og får et kick af noradrenalinen og dopamin. Om sommeren er effekten mildere, men til stede.«

Hvad er det, der sker i kroppen, når vi får et kuldechok?

»Den del af nervesystemet, som kaldes det parasympatiske, bliver aktiveret og det udløser en cocktail af noradrenalin, adrenalin og kortisol. Noradrenalin aktiverer det sunde brune fedt. Det sidder langs kravebenet og omkring de indre organer, og når det bliver aktiveret, begynder kroppen at varme sig selv op indefra. Det øger stofskiftet og forbrænder fedt og sukker direkte fra blodbanerne, og kulden øger også blodcirkulationen.«

Hvorfor er det godt?

»At booste det brune fedt med kulde er som at træne den som en muskel. Jo mere man træner, og jo mere tilvænning, desto mere booster det stofskiftet og blodcirkulationen. Det samme gælder, at vi bliver bedre til at dæmpe det sympatiske nervesystem til hurtigere at gå over i det parasympatiske nervesystem – vores hvilesystem. Det er en træning i at øge sin stresstærskel.«

Hvor lang tid varer kuldechokket?

»Omkring et minuts tid, og der vil man føle ubehag, men hold ud. Man kan dæmpe det med åndedrætsteknikker, og efter et minut sætter hvilesystemet ind.«

Hvad er det optimale forhold mellem at vinterbade og gå i sauna?

»Jeg foreslår, at man begynder i vandet for at aktivere nervesystemet. Det optimale er tre dyp med to indlagte ophold i saunaen, og så skal man altid slutte i det kolde vand.«

»Det aktiverer igen nervesystemet og det brune fedt, og tvinger dermed kroppen til at varme op naturligt, hvilket forlænger de sunde effekter. Metoden har fået sit eget – og mit – navn; ”Søberg Princippet”, udnævnt af den amerikanske professor og hjerneforsker Andrew Huberman.«

Hvad hvis man ikke har en sauna til rådighed - har det så nogen effekt at helårsbade?

»Det har det. Jeg helårsbadede selv i årevis uden at kunne gå i sauna bagefter. Selv om man ikke får effekten ved temperaturudsvingene, får man stadig effekterne af kuldechokket. Så kan det være, man nøjes med et enkelt dyp, men det har gode effekter, fordi man jo slutter koldt.«

Har du nogle gode råd til at holde fast i vanen, også når temperaturen falder?

»Når man først har oplevet det boost, det giver, kan man blive helt afhængig - selv når vejret bliver koldere. Ellers er det en rigtig god idé at få en badebuddy, som kan holde én til ilden, og så generelt snakke om det.«


Så kom bar do ;-)

 

Seneste nyt august 2022

Vores ansøgning hos Kystdirektoratet er nu behandlet og sendt i høring, som varer til 1. september.

Kystdirektoratet forventer stadig, at det går glat i gennem. Det er ”blot” de procedurer ansøgningen skal i gennem, der tager sin tid.

Vi regner stadig med et endeligt OK i slutningen af året.

Status, juli 2022

Efter at Frederikshavn Kommune, Teknisk Udvalg, i juni godkendte vores seneste oplæg har vi efterfølgende fået en skriftlig aftale om benyttelse af det udpegede område i yderhavnen.

Imidlertid skal vi omkring noget mere formalisering, da det viser sig, at vi også skal ha’ en formel godkendelse af Kystdirektoratet. Det var der egentlig lagt op til, at vi ikke behøvede – men det gør vi altså desværre.

Vi har indsendt en formel ansøgning til Kystdirektoratet. Vi er, som ved kommunen, blevet mødt med hjælpsomhed og imødekommenhed. Men også med informationer om formalia, som betyder, at vi ikke skal forvente en afgørelse før sidst i 4. kvartal. I bedste fald.


Vi forventer, at Kystdirektoratet ikke har indvendinger og vi sætter derfor efter sommerferien igen gang i vores fondsarbejde, således at vi kan være fuldt finansieret og klar til at ”sætte spaden i vandet”, så snart vi har sidste formalia på plads.

 

Vi kommer tilbage, når der er nyt og indtil da… bare hop i havnen 

Venlig hilsen

Styregruppen for etablering af Ålbæk Havnebad

Et stort skridt nærmere

 

På seneste møde i kommunens Teknisk Udvalg blev der givet grønt lys for vores nedskalerede løsning – så nu er badebro og sauna tættere på end nogensinde.

 

Næste skridt bliver de fornødne tilladelser hos Kystdirektoratet. Det håber vi, at kommunen vil hjælpe med. Det er ”ikke bare sådan lige”…

 

Med tilstrækkelig velvilje i kystdirektoratet er vi nu så tæt på, at vi (næsten!) tør sige, at saunaen vil blive klar inden jul 😊

 

Du er nu nummer 1 i køen

Vi forventer, at der her hos os, som i alle andre vinterbadeklubber, vil blive flere, der har lyst til at være med, end der er plads til.

Når vi er kommet så langt, at vi kan se en dato for indvielse, indkalder vi til en generalforsamling, hvor man kan blive medlem. De som står forrest i køen, er dem som allerede med et støttemedlemskab, har meldt sig ind.  

SAUNA

MIDLERTIDIG SAUNA TÆTTERE PÅ END NOGENSINDE

50.000 til Ålbæk Havnebad fra Østifterne


Vi er blevet begunstiget med endnu en fondsdonation; fra Østifterne.

Det bekræfter os i, at vi er på rette vej mod målet.


Læs mere om Østifterne her.


Referat af offentligt møde vedr. Foreningen Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro,

afholdt på Ålbæk Badehotel 4. november 2021.


Referatet på pdf her

 


 

1 million til Ålbæk Havnebad fra ENV fonden


Læs mere om ENV-Fonden her og de senest støttede projekter

Her kan du se forprojektet til

Ålbæk Havnebad

At få bygget et havnebad som det vi har gang i er en lang proces. Det koster også vildt mange penge, som vi på nuværende tidspunkt ikke helt har endnu.

Vi har en million og flere er har vi fået et forhåndstilsagn om. Det er super godt.


Vi har også brug for støttemedlemmmer nu, det vi sige dig, der synes det her er en fremragende ide.


Støttemedlemmer viser også komunen og de fonde vi ansøger om, at vi mener det seriøst og at vi har mange mennesker bag os.

Dit engagemant betyder alt for os, at du anerkender det arbejde vi gør og at du holder af udvikling i din by.


Indmelding i foreningen koster 100kr og er et engangsbeløb.

Støttemedlemskab 200 kr årligt


I alt 300kr det første år.


Indbetales på Mobilepay 600228

eller på Bankkonto:9070-1632657281


Fra udlandet kan du overføre via din bank og skal så lave en udenlandsk overførsel, hvor du skal bruge:
SWIFTkode: VRAADK21
og IBAN-nr. til vores konto:
DK1290701632657281NU ÅBEN FOR

STØTTEMEDLEMSSKAB.

unsplash